Huisartsenpraktijk Kuik & Vingerhoets
mijnhuisartsgoirle.nl 013-8700140
Huisartspraktijk Frenken
huisartsfrenken.nl 013-8700141

Disclaimer

Huisartsen Oranjeplein Goirle verleent u hierbij toegang tot ‘http://huisartsenoranjeplein.nl’ en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Huisartsen Oranjeplein Goirle behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op ‘http://huisartsenoranjeplein.nl’ is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

Huisartsen Oranjeplein Goirle spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op ‘http://huisartsenoranjeplein.nl’ aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van sitename.

In het bijzonder zijn alle prijzen op ‘http://huisartsenoranjeplein.nl’ onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Huisartsen Oranjeplein Goirle.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van sitename, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.